SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Vianoce 2010

Novodobá história Materskej školy v Gočove začína v školskom roku 1946/47, kedy sa začala činnosť detskej opatrovne pod vedením vtedy ešte mladej p. učiteľky Heleny Rajniakovej neskôr Hlaváčovej. V roku 1960 budova školy prešla veľkou rekonštrukciou za 170.000 Kčs. V roku 1967 nastupuje učiť p. učiteľka Emília Ivanová z Gočova. V roku 1974 sa v Gočove ruší Základná škola a presúva sa do Vlachova. Materská škola zostáva pod vedením riaditeľky Heleny Hlaváčovej a učiteľky Emílii Ivanovej. V roku 1983 nastupuje za riaditeľku MŠ p. Emília Hajdúková z Vlachova. V roku1985 nastúpila za školníčku p. Mária Mlynárová. V rokoch 1992-1996 bola činnosť MŠ zastavená. Materská škola sa znovu otvorila v školskom roku 1996/1997 - riaditeľkou sa stala p. Zuzana Korfantová z Dobšinej a učiteľkou Eva Hodermarská z Gočova. V roku 2005 nastupuje za riaditeľku p. Eva Vozárová z Dobšinej, za učiteľku  Bc. Zuzana Rochfalušiová z Gočova a školníčku p. Miriam Baranová z Gočova. Od 1.10.2010 došlo k zmene učiteľky. Pracovný pomer ukončila Bc. Zuzana Rochfalušiová a nastupuje p. Erika Turzáková z Rožňavy na dobu určitú do 30.06.2012. Od 1.10.2012 nastupuje za učiteľku Mgr. Dana Deliová z Dobšinej na dobu určitú do 30.06.2013. Od 1.09.2014 nastupuje za učiteľku Bc. Svetlana Laciaková z Kobeliarova na dobu neurčitú. Po výberovam konaní na riaditeľku Materskej školy došlo k zmene riaditeľky a na túto funkciu nastupuje  od 1.05.2016 Bc. Lucia Rybárová z Vlachova. 

Aktivity v Materskej škole:

Školský rok 2016/2017:

September - Šarkaniáda, Narodeninové dni

Október – HELOWENSKÉ POPOLUDNIE, Mesiac úcty k starším - kultúrny program, Deň včelárstva - beseda

November - Kocúr v čižmách - divadelné predstavenie v Dobšinej, Rozprávkové kráľovstvo - návšteva obecnej knižnice

December – Vianočná akadémia, Fotenie detí s Mášou a medveďom, vianočná výstavka výrobkov detí

Január - Turistická vychádzka do prírody, stavby so snehu, kŕmenie vtáčikov v areáli školy

Február – Karneval

Marec - Výstava detských kníh, Exkurzia v stomatologickej ambulancii v Dobšinej, Kelnerova Poloma - okresná súťaž v prednese poézie a prózy, Beseda v mestskej knižnici v Dobšinej

Apríl – Deň Zeme - turistická vychádzka do prírody, Zlatý slávik - okresná súťaž v speve ľudových piesní, Jarné upratovanie areálu školy

Máj - Deň matiek - kultúrny program, Športová olympiáda v Dobšinej, Divadelné predstavenie, Zápis detí do predškolského zariadenia, Fotenie detí s ľadovou kráľovnou a hasičmi

Jún - Deň detí - pohybové súťaže a odmeny, Školský výlet do ZOO Spišská Nová Ves, Deň otvorených dverí v Hasičskej zbrojnici v Dobšinej, Rozlúčka s predškolákmi spojená s grilovačkou