SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Spoločenská kronika

 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V roku 2024 nás navždy opustili:

Igor Polák 06.09.1964 - 27.01.2024
Ján Baran 11.10.1968 - 20.03.2024
Júlia Bakošová r. Rybárová 19.02.1953 - 21.03.2024
Darina Gecelovská 17.07.1960- 30.05.2024
   

Posledná rozlúčka so zosnulou bude 02.06.2024 o 14.00 hod. v DS v Gočove

V roku 2023 sa v našej obci narodili:

Timon Pavlík 14.08.2023
   
 

 

VITAJ MEDZI NAMI !

V roku 2023 nás navždy opustili:

Ján Pernický 09.03.1960 - 09.02.2023
Mária Rybárová r. Hlaváčová  13.12.1951 - 29.03.2023
Mária Brondošová r. Farkašovská 15.08.1940 - 24.04.2023
Ján Marciš 15.12.1932 - 27.10.2023
   

 

 

 


 SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V roku 2022 sa v našej obci narodili:

Bianka Andrašovská 06.07.2022
   
   

VITAJ MEDZI NAMI !

V roku 2022 nás navždy opustili:

Ján Polák 07.01.1933 - 06.02.2022
Zuzana Gecelovská r. Gecelovská 26.06.1935 - 18.03.2022
Vladimír Čipka 01.03.1954 - 19.03.2022
Zuzana Hlaváčová 20.07.1955 - 08.09.2022
   

 

 


V roku 2021 sa v našej obci narodlili:

Samuel Lukáč 29.05.2021
   
   

Vitaj medzi nami !


V roku 2021 nás navždy opustili:

Pavol Mlynár 18.04.1926 - 01.03.2021
Dušan Černický 13.03.1978 - 03.09.2021
Jaroslav Paučula 24.05.1965 - 27.10.2021
Viktor Žižan 08.10.1966 - 30.11.2021
Zuzana Ďurajová r. Heršková 10.05.1929 - 07.12.2021

 


V roku 2020 sa v našej obci narodili:

Marcel Hermélyi 13.10.2020
   
   

VITAJ MEDZI NAMI !


V roku 2020 nás navždy opustili:

Mária Hlaváčová r. Duklesová

 

05.03.1932 - 13.02.2020

Ján Petergáč

20.05.1941 - 15.02.2020

Mária Paučulová r. Palacková

27.03.1936 - 02.07.2020
Žofia Poláková r. Ambróziová

29.09.1934 - 09.12.2020

 

Emília Božíková r. Liptáková

21.02.1927 - 10.12.2020

 

Mária Rogosová r. Heršková

26.06.1945 - 15.12.2020

 

Ondrej Rochfaluši

26.02.1942 - 25.12.2020

 

 

 

xxxxxxxxxx

 

 


V roku 2019 sa v našej obci narodili:

RICHARD HEUTSCHY 08.02.2019
NINA HERMÉLYIOVÁ 19.02.2019
LINDA VANYOVÁ 01.10.2019

 

VITAJTE MEDZI NAMI !

V roku 2019 nás navždy opustili:

Margita Dovcová r. Matajzíková 22.09.1925 - 10.04.2019
MUDr. Peter Hruboš 15.11.1954 - 22.04.2019
Zuzana Ambrózyová r. Gecelovská 09.11.1933 - 17.05.2019
Ing. Vlasta Škutová r. Mlynárová 22.10.1960 - 19.06.2019
   

 

 


V roku 2018 nás navždy opustili:

Ján Hlaváč 23.02.1926 - 28.01.2018
Michal Sklenár 13.08.1922 - 28.01.2018
Jaroslav Hlaváč 26.10.1953 - 17.05.2018
Ondrej Gecelovský 08.01.1955 - 27.09.2018
Júlia Matejsková 04.03.1928 - 23.10.2018
   

 


V roku 2017 sa v našej obci narodili:

 

RÓBERT BURKOVSKÝ                                    13.01.2017
LENKA BURKOVSKÁ 13.01.2017
ADRIAN HLAVÁČ 07.11.2017

 

VITAJTE MEDZI NAMI !

 

V roku 2017 nás navždy opustili:

Juraj Ďuraj                                           08.02.1925 - 04.02.2017
Ján Paučula 03.01.1964 - 07.04.2017
Žofia Marcišová r. Duklesová 26.09.1939 - 29.05.2017
Mária Ambrózyová r. Hroncová 13.12.1928 - 07.08.2017
Ján Sklenár 22.01.1949 - 28.12.2017

V roku 2016 sa v našej obci narodili:

 

EMA MATEJKOVÁ 10.01.2016
MARTIN LUKÁČ 11.01.2016
FILIP GECELOVSKÝ 22.04.2016
TOBIAS TÁMÁR 08.07.2016
ZARA KUZMOVÁ 07.09.2016
RADOMÍRA RODOSLAVA KUZMOVÁ 19.09.2016

 

VITAJTE MEDZI NAMI !

 

V roku 2016 nás navždy opustili:

Júlia Mlynárová r. Hlaváčová 27.01.1934 - 02.01.2016
Mária Bilá r. Hroncová 27.11.1931 - 25.02.2016
Vojtech Šivák 12.09.1931 - 29.04.2016
Dezider Dúdor 05.12.1935 - 21.05.2016
Zuzana Gecelovská r. Palacková 22.03.1933 - 05.06.2016
Katarína Grešková r. Liptáková 20.12.1924 - 27.08.2016
Martin Sklenár 23.05.1942 - 31.08.2016
Mária Belánová r. Heršková 06.10.1950 - 15.12.2016
Milan Krčmár 22.08.1959 - 09.09.2016

 


V roku 2015 sa v našej obci narodili:

MAREK EMANUEL GUĽAŠ 20.10.2015
   
   

 

VITAJ MEDZI NAMI !


V roku 2015 nás navždy opustili:

 

Štefan Janco 19.02.1955 - 11.01.2015
Zuzana Hlaváčová r. Dovcová 17.06.1933 - 29.01.2015
Anna Palacková r. Megelová 10.09.1923 - 04.03.2015
Mária Grešková 24.06.1956 - 27.03.2015
Emília Schwarczová r. Plesková 13.11.1954 - 30.03.2015
Juraj Hronec-Kuzma 13.08.1943 - 11.04.2015
Ján Sklenár 14.01.1930 - 07.05.2015
JUDr. Michal Bilý 27.07.1928 - 12.05.2015
Ján Černaj 01.10.1953 - 05.10.2015
Juraj Ambrózy 16.09.1955 - 10.10.2015
Júlia Majerčáková r. Zemanová  07.01.1931 - 11.10.2015
Zuzana Hroncová-Kuzmová 08.04.1931 - 22.10.2015
Dušan Rybár 20.08.1951 - 03.12.2015
Pavel Polák 02.02.1928 - 11.12.2015

               

 


V roku 2014 sa v našej obci narodili:

MARTIN  GECELOVSKÝ  22.01.2014
MICHAL  HEUTSCHY  22.05.2014
ĽUBOMÍR HLAVÁČ 11.11.2014

 

VITAJTE MEDZI NAMI !

 

V roku 2014 nás navždy opustili:

 
Ján Hlaváč  19.08.1925 - 26.02.2014
Ondrej Sklenár  18.07.1947 - 01.03.2014
Mária Hlaváčová Kasperová  06.07.1934 - 08.04.2014
Mária Mlynárová r. Hlaváčová 10.11.1927 - 10.04.2014
Ján Brondoš  10.06.1950 - 14.05.2014

 

V roku 2013 sa v našej obci narodili:

 
KRISTÍNA VALTOVÁ 25.04.2013
IVAN GUNÁR 12.05.2013

VITAJTE MEDZI NAMI !

 

V roku 2013 nás navždy opustili :

Ján Mlynár 02.04.1951 - 03.04.2013
Zuzana Pernická r. Blahová  03.04.1939 - 09.05.2013
Michal Lukáč  20.10.1936 - 16.06.2013 
Juraj Ivan 29.03.1936 - 30.06.2013
Zuzana Šiváková r. Duklesová 02.11.1936 - 31.07.2013
Ján Kuzma 13.03.1954 - 18.08.2013
Zuzana Kračúnová rod. Mihóková 28.12.1929 - 03.10.2013
Ľudmila Leskovjanská rod. Poracká 04.08.1950 - 25.10.2013
Jaroslav Pernický 14.09.1958 - 20.11.2013
Štefan Mlynár  06.05.1928 - 06.12.2013


V roku 2012 sa v našej obci narodili:

JANA KUZMOVÁ                 30.01.2012
PETER VANYO                    13.04.2012
SAMUEL TAŠANI                16.09.2012
NIKOLA KRČMÁROVÁ       15.11.2012
AMÁLIA GUĽAŠOVÁ          18.12.2012VITAJTE MEDZI NAMI !


V roku 2012 nás navždy opustili:

Mária Hlaváčová r. Hroncová              01.12.1929 - 17.01.2012
Zuzana Gecelovská r. Elexová            25.10.1927 - 01.03.2012
Ondrej Švorca                                       15.12.1923 - 17.03.2012
Emília Matejsková r. Heršková            07.12.1952 - 23.03.2012
Juraj Hronec Kuzma                             23.04.1925 - 05.09.2012
Margita Ďurajová r. Lenhardtová        14.06.1929 - 04.12.2012
V roku 2011 sa v našej obci narodili:

DANIEL  KRČMÁR      25.03.2011
FILIP SCHWARCZ      18.04.2011
TERÉZIA VALTOVÁ   15.07.2011


VITAJTE MEDZI NAMI !V roku 2011 nás navždy opustili:

Mária Kirnerová r. Gecelovská            16.03.1930 - 08.01.2011    
Ondrej Mika                                           04.08.1931 - 07.05.2011 
Zuzana Ďurajová r. Ďurajová               06.08.1925 - 18.05.2011
Ján Sklenár                                           16.09.1952 - 21.05.2011

Júlia Rybárová r. Liptáková                 28.08.1920 - 22.06.2011
Zuzana Gecelovská r. Hlaváčová        05.12.1922 - 05.08.2011
Mária Heršková r. Petrenková             18.05.1928 - 03.09.2011
Zuzana Gecelovská r. Palacková        14.01.1923 - 18.10.2011

V roku 2010 sa v našej obci narodili:

KATARÍNA KRIVANSKÁ  19.02.2010


VITAJ MEDZI NAMI !


V roku 2010 nás navždy opustili:

Ondrej Gecelovský                           28.02.1983 - 08.01.2010
Štefan Petergáč                                31.12.1954 - 20.04.2010

Žofia Németová r. Uhrinová            09.01.1922 - 29.05.2010
Karolína Hlaváčová r. Heršková     13.03.1939 - 16.07.2010
Mária Sklenárová r. Lukáčová        28.10.1935 - 03.09.2010
Ján Mlynár                                        13.02.1924 - 24.09.2010
Juraj Mika                                         23.08.1915 - 24.09.2010
Mária Heršková r. Kuzmová           23.03.1928 - 12.11.2010


 

V roku 2009 sa v našej obci narodili:

TAMARA TÁMÁROVÁ  22.05.2009


VITAJ MEDZI NAMI !


Navždy nás opustili:

Peter Kirner                                      02.03.1951 - 22.04.2009
Ján Ambrózy                                    08.09.1953 - 03.06.2009
Júlia Černajová r. Heršková            15.04.1932 - 15.06.2009
Ondrej Hronec                                  07.11.1946 - 03.08.2009
Viera Kočišová r. Majerčáková       16.02.1961 - 13.08.2009
Mária Hroncová r. Kuzmová            01.09.1921 - 04.09.2009
Mária Ďurajová r. Tomková             08.12.1923 - 11.09.2009
Júlia Ivanová r. Palacková               03.02.1927 - 21.09.2009
Zuzana Poláková r. Vansová           29.04.1934 - 13.11.2009
  

 
                                  
V roku 2008 sa v našej obci narodili:

ROMAN TOMAŠÍK             23.02.2008
LEA SCHWARCZOVÁ       10.05.2008
NATÁLIA KRAVECOVÁ    17.09.2008V roku 2008 nás navždy opustili:

Milan Polák                                         03.07.1939 - 01.02.2008
Ján Mlynár                                          13.11.1927 - 19.06.2008
Anna Miková r. Ivanová                     19.03.1933 - 26.03.2008
Mária Miková r. Heršková                  08.03.1922 - 29.01.2008
Ján Matajzík                                        15.06.1942 - 27.02.2008
Marek Kočiš                                        28.11.1981 - 10.08.2008
Pavel Ivan                                            18.10.1923 - 10.10.2008
Vlastimil Gecelovský                          02.06.1952 - 19.11.2008
Jozef Gecelovský                               05.03.1940 - 08.11.2008
Mária Čipková rod. Mertušová          22.11.1934 - 28.10.2008