SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Program podujatí

... viď fotogaléria

                                                                                               Rok 2022

27.08.2022 - Turistický výstup na TROSTIE

                                                                                                 ROK 2019

31.08.2019 - 18. ročník výstupu na TROSTIE

ROK 2018

01.09.2018 - 17.ročník turistického výstupu na Trostie

ROK 2017

02.09.2017 - 16. ročník turistického výstupu na Trostie

30.09.2017 - 3.Stretnutie rodákov

ROK 2015

28.08.2015 sa uskutočnilo vystúpenie Jána Pisančina alias Andera z Košíc na námestí obce s hudobnou skupinou ADMIRÁL

29.08.2015 sa bude v obci konať 14.ročník turistického výstupu na TROSTIE

18.07.2015 sa v Kultúrnom dome uskutočnila výstavka drevených plastík nášho rodáka Ing. Juraja Mertuša st. pri príležitosti jeho nedožitých 90-tych narodenín (viď fotogaléria ).

ROK 2014

25.10.2014 sa v Kultúrnom dome uskutočnilo posedenie s dôchodcami pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

30.08.2014 sa uskutočnil 13. ročník turistického výstupu na TROSTIE. 

29.08.2014 sa v obci uskutočnil KULTÚRNY TRIPTYCH, ktorý pozostával z odhalenia drevenej plastiky v miestnom parku od nášho rodáka Juraja Mertuša ml., z krstu richtárskej palice a záver tejto slávnosti patril vystúpeniu operného speváka Jaroslava Dvorského (viď fotogaléria).

11.05.2014 sa v Kultúrnom dome uskutočnilo slávnostné posedenie ku dňu matiek. Všetky oslávenkyne boli obdarované červeným karafiátom a keramickým hrnčekom s logom obce

01.02.2014 24. Gemerský Bál v Košiciach - GOČOVO baví Košice

 ROK 2013

31.08.2013 sa uskutoční 12. ročník výstupu na TROSTIE. Zraz účastníkov bude o 8.00 pred Obecným úradom. Pripravený bude poľovnícky guláš, občerstvenie a bohatá tombola.

07.07.2013 sa v obci  uskutočnila spomienková slávnosť z príležitosti výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie a uvedenie do života CD II ,, Sláva Bohu na výsosti ,, od hudobnej skupiny ADMIRÁL. Na tejto slávnosti vystúpili evanjelické cirkevné spevokoly z Gemerskej Polomy, Vyšnej Slanej, Vlachova a Gočova.

18.05.2013 sa v obci uskutočnilo posedenie v rodnom dome Jura Hronca z príležitosti jeho úmrtia

12.05.2013 sa v Kultúrnom dome uskutočnilo slávnostné posedenie ku dňu Matiek

                                              
ROK 2012

9.decembra 2012 Občianske združenie Gočovan a obec Gočovo pripravili pre deti kultúrno - spoločenské podujatie v Kultúrnom dome ,,Stretnutie s Mikulášom,,.

29.septembra 2012 sa v obci uskutočnilo stretnutie rodákov.

1.septembra 2012 sa uskutočnil 11. ročník výstupu na TROSTIE. 

13. mája 2012 sa v kultúrnom dome uskutočnilo slávnostné posedenie ku Dňu matiek. S hrou na gitare sa predstavil Daniel Naňo, ďalej vystúpili hudobná skupina ADMIRÁL, deti z folklórneho súboru SLNIEČKO a záver podujatia patril folklórnemu súboru GOČOVAN.ROK 201131.decembra 2011 sa uskutočnila v kultúrnom dome Silvestrovská zábava. Pripravený bol polnočný ohňostroj.

10.decembra 2011 OZ Gočovan v spolupráci s Obcou a miestnym odborom Matice slovenskej usporiadal Mikulášsky večierok spojený s prehliadkou tradičných jedál.

27.augusta 2011  VÝSTUP NA TROSTIE.  Zraz účastníkov o 8.00 pred Obecným úradom.

29. mája 2011 sa v miestnom evanjelickom kostole a v kultúrnom dome uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti 130. výročia narodenia Jura Hronca.

08. mája 2011 sa v kultúrnom dome uskutočnilo slávnostné posedenie ku Dňu matiek. Na podujatí sa predstavili deti z Materskej školy , detský folklórny súbor SLNIEČKO a mužská spevácky skupina súboru GOČOVAN.

23. apríl 2011 Občianske združenie GOČOVAN pozýva na Veľkonočnú zábavu v kultúrnom dome so začiatkom o 19.00 hod. Vstupné 7 €.

ROK 201031.12.2010 prvá silvestrovská zábava v zrekonštruovanom kultúrnom dome. Vstupné zdarma ! Polnočný ohňostroj. 

21. novenmbra 2010 slávnostné otvorenie Kultúrneho domu. Na tomto podujatí vystúpil detský folklórny súbor SLNIEČKO, evanjelický cirkevný spevácky zbor, folklórny súbor GOČOVAN a podujatím sprevádzala hudobná skupina ADMIRÁL. 

5. septembra 2010 sa v miestom evanjelickom kostole konala prehliadka evanjelických cirkevných spevokolov z názvom ,, Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme.,, Na tomto podujatí vystúpili ev. cirkevný spevokol AGAPÉ z Vlachova, ev. cirkevný spevokol z Gočova, detský folklórny súbor SLNIEČKO z Gočova, folklórny spevácky súbor GOČOVAN a celým podujatím prítomných sprevádzala hudobná skupina ADMIRÁL z Gočova. 

4. septembra 2010 sa konal 9.ročník turistického výstupu na TROSTIE. Pre účastníkov bola pripravená bohatá tombola a chutný poľovnícky guláš. Po úspešnom zvládnutí výstupu a zostupu sa v miestnej ,,Gôšovskej keršme,, konala zábava, na ktorej do tanca hrala hudobná skupina ADMIRÁL.

8. júna 2010 sa na námestí obce konalo slávnostné otvorenie chodníka pre peších pozdĺž hlavnej cesty. Slávnostný akt otvorenia previedol Ing. Dušan Švantner - štátny tajomník MDPaT SR, Ján Slabý - štátny tajomník MP SR a Peter Pamula - okresný predseda SNS v Rožňave. Otvorenia sa zúčastnili predstavitelia štátnej správy, samosprávy a občania obce.ROK 200910.mája 2009 sa v Kultúrnom dome konal Deň matiek. S programom vystúpili deti z Materskej školy v Gočove a žiaci Základnej školy v Dobšinej. OZ Gočovan sa predstavilo vystúpením zvykov na Jozefa a jarnými spevmi.

22.mája 2009 sa v Kultúrnom dome konalo slávnostné uvítanie knihy do života od nášho rodáka prof. Ondreja Hronca s názvom Rodáci a ja.  Spestrením programu bolo prečítanie troch vybraných poviedok.
Pôvodná slovenská tvorba autora, ktorý prezentuje svoje rodisko, svoj región, a to veľmi citlivou a zároveň mimoriadne vtipnou formou, pričom jednotlivé príbehy nevymýšľa, ale doslova zaznamenáva autentické udalosti slovenského vidieka – svojej rodnej obce a regiónu v období rokov cca 1950 – 2005. Postavy a postavičky vykresľuje s dokonalým poznaním nielen samotných osôb a ich charakterov, ale s rovnakou autenticitou predstavuje prostredia svojej dediny v jednotlivých rokoch, situáciách a najrozličnejších súvislostiach. Autorove výpovede sú nadmieru úprimné, situácie sú prezentované s výnimočnou znalosťou tamojšej nátury, prostredia i tej – ktorej doby.
Autor má nielen jadrné spracovanie príbehu, ale značnú mieru vtipu a i láskavého nadhľadu na svojich rodákov, ktorým takýmto spôsobom doslova stavia pamätník, ktorý bude pripomínať svojich – v samej podstate pre svet bezmenných, anonymných hrdinov - predkov ďalším generáciám.
Knižka poviedok – rozprávaní RODÁCI A JA má nielen regionálny, ba až nadregionálny charakter, pretože verne, pestrofarebne a najmä úprimne kreslí postavy a postavičky slovenskej nátury v danej dobe a za istých spoločenských pomerov. 

6.júna 2009 sa v miestnom Evanjelickom kostole konal 17.ročník slávností cirkevných speváckych zborov SPIEVAJME PÁNOVI 2009. Na podujatí účinkovali CSZ AGAPÉ Vlachovo, SZ ECAV Dobšiná, CSZ RADZIM Vyšná Slaná, CSZ ECAV Gočovo, SZ GOČOVAN Gočovo. Hovoreným slovom prehliadku sprevádzala Mgr. Martina Gdovinová. Prítomné spevácke zbory privítal starosta obce na posedení v Kultúrnom dome.
Cyklus koncertov bude pokračovať 20.6.2009 v Evanjelickom kostole v Slavošovciach a 27.6.2009 v Evanjelickom chráme v Rožňave.

22.júna 2009 sa v Kultúrnom dome konala okresná postupová súťaž hudobného folklóru dospelých s názvom Hlase môj, hlase môj. Z domácich účastníkov súťaže sa predstavila ženská spevácka skupina, mužská spevácka skupina a sólista Ján Andrašovský ml.

29. augusta 2009  sa konal v obci  8.ročník výstupu na Trostie. Pre účastníkov výstupu bol na poľovníckej chate pripravený guláš a stánok s občerstvením. Súťažilo sa v tradičných disciplínach a to v preťahovaní lanom o v hode budzogáňom. Na záver sa losovala bohatá tombola.
O 18.00 hod. sa v Kultúrnom dome konali oslavy 40-teho výročia založenia hudobnej skupiny ADMIRÁL. Táto vznikla v roku 1969 a zakladali ju vtedy ešte mladý chlapci Ondrej Rybár - vedúci skupiny a sólový spevák, Ján Herško - sólová gitara, Pavol Hlaváč - doprovodná gitara Ján Černaj - bicie, dnes vysokoškolsky vzdelaní ,, starší ,, páni. Neskôr sa k nim pridali Dušan Genčanský - basová gitara, Jozef  Junger - bicie, Michal Beharka - klarinet, saxafon, harmonika. Po kultúrnom programe nasledovala diskotéka v štýle 70 - tych rokov, ktorá trvala až do rána

16.októbra 2009 sa v Kultúrnom dome konalo XIV. okresné slávnostné podujatie Jednoty dôchodcov Slovenska a oslavy XV. výročia založenia OO JDS  v Rožňave. Pozvanie na toto podujatie prijali: poslanec NR SR Ing. Ján Babič, prednosta obvodného úradu v Rožňave Mgr. Ľubomír Hlaváč, zástupca ÚPSVaR v Rožňave, KO - JDS Košice. Po kultúrnom programe nasledovali príhovory hostí a zhodnotenie činnosti za okres, ktoré predniesol predseda OO JDS p. Nemčko. Prítomným bol podaný guláš a podujatie sa ukončilo posedením pri muzike.

5. decembra 2009 sa v Kultúrnom dome konala výstavka s názvom ,,Odevy našich predkov,,

6.december 2009 - spomienkové oslavy pri príležitosti 50. výročia úmrtia akademika Jura Hronca v miestnom evanjelickom kostole.

31. decembra 2009 sa v Kultúrnom dome konala Silvestrovská zábava. Bola to posledná zábava v starých priestoroch Kultúrneho domu, nakoľko v roku 2010 bude prebiehať kompletná rekonštrukcia KD.