SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Významné osobnosti

Jur Hronec 
Obec je známa ako rodisko akademika, profesora, Dr. Jura Hronca 1881 – 1959, prvého rektora Vysokej školy technickej v Bratislave a v Košiciach, nestora slovenských matematikov, organizátora vysokého školstva a vedy na Slovensku, predsedu Matice Slovenskej...

V obci je muzeálne zriadený jeho rodný dom s portrétnou bustou dejateľa od sochára J. Kostku. Navštevovaný je žiakmi škôl z celého Slovenska, niektoré nesú názov jeho mena ako napríklad: Gymnázium Jura Hronca v Bratislave, ZŠ J. Hronca v Rožňave,  Študentský domov J. Hronca v Bratislave, ...

Navštevovaný je aj jeho hrob na miestnom cintoríne, kde bol pochovaný na vlastnú žiadosť. Navrhol si  nápis na hrob: Akademik Dr. Dr. Dr. Jur Hronec.

Prvý titul (PhDr.) získal na univerzite v Gisene v roku 1912. Druhým bol Doctor honoris causa (Dr.h.c), ktorý mu udelila Univerzita Komenského v roku 1949. Tretím bol tzv. Veľký doktorát (DrSc.), ktorý dostal koncom päťdesiatych rokov, keď sa tento titul začal zavádzať do života.

Pamiatka akademika Jura Hronca bude vždy vzorom skromného vedca, ktorý sa vždy hlásil k ľudu, z ktorého vyšiel a ktorý pre jeho povznesenie venoval všetky sily a nadšenie.

Kornel Ivan Halát
V roku 1923 sa v Gočove narodil Kornel Ivan Halát, prvý misionár ev. a. v. cirkvi na Slovensku.

S misionárskou službou začal v roku 1948. Pôsobil spolu s manželkou Emíliou medzi domorodým obyvateľstvom v africkom Kamerune a Benine. Prinášal im evanjelium, zakladal školy a nemocnice. Neskôr pôsobil aj vo Francúzsku v Montpeliér, kde aj zomrel.

Dňa 5. 10. 2003 bola na priečelí gočovského kostola odhalená pamätná tabuľa na ktorej je napísané:

„Choďte teda, čiňte mi učenníkmi všetky národy“

V tomto chráme Božom bol pokrstený
Doc. ThDr. Kornel Ivan Halát,
Nar. 29. 12. 1923 v Gočove, zom. 27. 5. 2000 v Montpelier,
prvý misionár ev. a. v. na Slovensku,
ktorý pôsobil v Kamerune.

Dvct. Ján M. Marciš

   

Ján M. Marciš sa narodil v Gočove 29.05.1884 rodičom Michalovi a Zuzane r. Pirošíkovej. Ako 18 ročný mladík odišiel do USA. Niekoľko rokov po príchode do USA sa začal pripravovať na úrad kazateľský v Concordia Seminary v Springfielde v štáte Illinois. Do stavu manželského vstúpil v meste Streator, štáte Illinois dňa 22.apríla 1913 so slečnou Máriou Plesko. Toto manželstvo Pán Boh požehnal ôsmimi dietkami.
Zomrel 13. decembra 1947.Personále na jeho pohrebe prečítal dvct. Juraj Majoroš, spolurodák Jána Marciša, ktorý svojho krajana nasledoval do hrobu niečo vyše roka pozdejšie.
                                       ( Evanjelicko-luteránsky kalendár, vydaný v roku 1950 v Pittsburghu, USA )

Dvct. Juraj Majoroš