SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť

V súčasnosti má obec Gočovo 375 obyvateľov, z toho 199 žien a 176 mužov slovenskej národnosti.
V obci je 164 domov a z toho trvalo obývaných 130.

Rímskokatolíckeho vyznania je 24 občanov, evanjelicko - augsburského 279 a bez vyznania je 72 občanov.

Priemerný počet na 1 trvalo obývaný byt trvalo bývajúcich osôb je 2,74 a priemerný počet m2 obytnej plochy na osobu je 24,6.
Chotár obce zaberá 1458 ha. Z toho lesné pozemky 704 ha., trvalý trávny porast 625 ha., orná pôda 22 ha., intravilán obce 32 ha., ostatné plochy 75 ha.

Centrum obce tvorí malé námestie s parkom a pomníkom padlých v SNP. Dominantou námestia je Evanjelický kostol a.v., postavený v roku 1594, zrenovovaný v roku 1760. Veľmi významnou po historickej a umeleckej stránke aj hodnotnou časťou je drevený vyrezávaný barokový oltár z roku 1761. Na oltári sa zachovali plastiky Mojžiša a Árona spolu s dvoma anjelmi po bokoch, obraz znázorňujúci Poslednú večeru a reliéf Najsvätejšej Trojice. 

V obci pôsobí spevácky zbor " GOČOVAN ". Zbor vznikol v roku 1981 pri príležitosti stého výročia narodenia akademika Jura Hronca. Počas svojej existencie získal viacero vyznamenaní na rôznych folklórnych súťažiach a cirkevných podujatiach po celom Slovensku pod vedením p. Jána Matajzíka.
V rámci turistiky sa každoročne posledný augustový týždeň koná výstup k poľovníckej chate na " TROSTIE", ktorá sa nachádza v nadmorskej výške 849 m.n.m
Pre návštevníkov ako aj našich občanov slúži k oddychu a príjemnému posedeniu v prírode altánok, ktorý je situovaný v malebnom horskom prostredí. Okolité lesy sú vyhľadávanými lokalitami na zber húb a lesných plodov.

V obci pôsobia títo podnikatelia: 

Jednota COOP – predajňa potravín 
BONNART s.r.o. - MUDr. Danica Naňová
Melišková Mária ZEPPA – pohostinstvo 
KONEKT security, s.r.o. - strážna služba - Michal Bilý
ELIN Štober Rudolf – elektroinštalačné práce 
RANEL - stavebná činnosť - Maroš Sklenár
Štefan Krčmár - stavebná činnosť
PD so sídlom vo Vlachove - hospodársky dvor Gočovo

 

 

 

Občianske združenie Zachovanie pamiatky Jura Hronca
Občianske združenie GOČOVAN

 

 

 

Občianske združenie ADMIRÁL
Občianske združenie Športový Klub Stolného Tenisu Gočovo

Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Gočovo
Poľovné združenie Jasenov vrch

Evanjelický cirkevný zbor   www.ecav-vlachovo.szm.com

 Letecké pohľady 

 Foto: Filip Lašut

1 2 >