English
Zmenšiť textZväčšiť text

Naša obec

Starosta obce:  Ing. Milan MLYNÁR

Zástupca starostu: Ján MARCIŠ

Poslanci OZ:
Júlia BAKOŠOVÁ
Ivan FANDÁK
Ján MARCIŠ
Jaroslav POLÁK
Juraj IVAN

Hlavná kontrolórka: Andrea BOBRÍKOVÁ

Pracovníčka OcÚ: Mária DUKLESOVÁ

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00

Mobil starosta: 0907 950 329