Obec Gočovo rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Návštevnosť:

Podlimitné zakázky

Profil verejného obstarávateľa

Obec Gočovo  je podľa § 6. ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona. 

Verejný obstarávateľ: Obec Gočovo

Sídlo: Gočovo 92, 049 24 Gočovo

Štatutárny zástupca: Ing. Milan Mlynár, starosta obce

IČO: 00328260

Telefón: 058 7883280

E-mail: obec@gocovo.sk

Zákazky:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Zákazka na „Rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci Gočovo“ je zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania 30. 12. 2015 na portáli ÚVO nasledovne:

https://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/323004

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME:

Babyburza: