• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Školstvo

Novodobá história Materskej školy v Gočove začína v školskom roku 1946/47, kedy sa začala činnosť detskej opatrovne pod vedením vtedy ešte mladej p. učiteľky Heleny Rajniakovej neskôr Hlaváčovej. V roku 1960 budova školy prešla veľkou rekonštrukciou za 170.000 Kčs. V roku 1967 nastupuje učiť p. učiteľka Emília Ivanová z Gočova. V roku 1974 sa v Gočove ruší Základná škola a presúva sa do Vlachova. Materská škola zostáva pod vedením riaditeľky Heleny Hlaváčovej a učiteľky Emílii Ivanovej. V roku 1983 nastupuje za riaditeľku MŠ p. Emília Hajdúková z Vlachova. V roku1985 nastúpila za školníčku p. Mária Mlynárová. V rokoch 1992-1996 bola činnosť MŠ zastavená. Materská škola sa znovu otvorila v školskom roku 1996/1997 - riaditeľkou sa stala p. Zuzana Korfantová z Dobšinej a učiteľkou Eva Hodermarská z Gočova. V roku 2005 nastupuje za riaditeľku p. Eva Vozárová z Dobšinej, za učiteľku  Bc. Zuzana Rochfalušiová z Gočova a školníčku p. Miriam Baranová z Gočova. Od 1.10.2010 došlo k zmene učiteľky. Pracovný pomer ukončila Bc. Zuzana Rochfalušiová a nastupuje p. Erika Turzáková z Rožňavy na dobu určitú do 30.06.2012. Od 1.10.2012 nastupuje za učiteľku Mgr. Dana Deliová z Dobšinej na dobu určitú do 30.06.2013. Od 1.09.2014 nastupuje za učiteľku Bc. Svetlana Laciaková z Kobeliarova na dobu neurčitú. Po výberovam konaní na riaditeľku Materskej školy došlo k zmene riaditeľky a na túto funkciu nastupuje  od 1.05.2016 Bc. Lucia Rybárová z Vlachova. 

Aktivity v Materskej škole:

Školský rok 2013/2014:

Návšteva rodného domu Jura Hronca

Október – mesiac úcty k starším

December – Mikuláš, Vianočná besiedka

Február – Karneval

Apríl – Výstavka veľkonočných ozdôb

Narodeninové dni

Rozlúčka predškolákov

Školský výlet – HOZELEC

Školský rok 2012/2013:

Október – mesiac úcty k starším

December – Mikuláš, Vianočná besiedka

Február – Karneval

Máj - Deň matiek

Narodeninové dni

Návšteva z divadla – ŠAŠO

Rozlúčka predškolákov

Školský výlet – Ranč v Dobš.Ľ.Jaskyni

Materská škola

sk1sk2sk3sk4
sk5sk6sk7sk8
sk9sk10sk11sk12
sk13sk14sk15sk16
sk17sk18sk19sk20
sk21sk22sk23sk24
sk25sk26sk27sk28
sk29sk30sk31sk32
sk33sk34sk35sk36
sk37sk38

Karneval 2012

SAM_1545.JPGSAM_1550.JPGSAM_1551.JPGSAM_1564.JPG

Karneval 2011

SAM_0674.JPGSAM_0677.JPGSAM_0688.JPGSAM_0694.JPG

Vianoce 2010

SAM_0580.JPGSAM_0590.JPGSAM_0601.JPGSAM_0602.JPG
SAM_0612.JPGSAM_0616.JPG

Mikuláš 2008

jesen08 026jesen08 028jesen08 030jesen08 033
vv1v2v3

Karneval 2007

karn1vskola2vskola3vskolav

Deň detí

deti1vdeti2vdeti3vdeti4v
deti5vdetiv

Vianoce v škôlke

vianoce1vvianoce2vvianoce3v

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME:

Babyburza: