• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Október - Mesiac úcty k starším

Október – Mesiac úcty k starším
Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a práve október je Mesiacom úcty k starším preto, aby sme si uctili našich seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť a lásku. Jesenný mesiac a jeseň života – dva paralely, ktoré spolu súvisia. Staroba k nám prichádza nenápadne a pomaly a veru nedá sa jej vyhnúť. Ale to ešte neznamená koniec životným aktivitám. Veľmi dôležitá je kvalita života.
Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna, nenásilná a sústavná. A predovšetkým by mala byť stála a nielen v  „Mesiaci úcty k starším“. Starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli  veľa skúseností, ktoré odovzdávajú mladším. Napokon, vďačíme im za svoj život. Nezabudnime na pozdrav, ktorý je najjednoduchším prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí – bez rozdielu veku. 
A veru ani my sme nezabudli na našich seniorov v Gočove.  23.10.2016 sa v kultúrnom dome uskutočnilo posedenie z príležitosti Mesiaca úcty k starším. Prítomným sa na úvod prihovoril starosta obce  Milan Mlynár, ktorý všetkým zúčastneným poprial veľa zdravia, životnej pohody a optimizmu.. Nasledoval bohatý kultúrny program, ktorý moderoval Ondrej Rybár. Deti z materskej školy zaspievali a zatancovali našim dôchodcom, za nimi nasledovala p. farárka Martina Gdovinová so svojou speváckou skupinou a evanjelickým speváckym zborom. Folklórny súbor Gočovan vystúpil so svojou ženskou a mužskou skupinou. O dobrú náladu seniorov sa postaral  Ondrej Rybár s doprovodom  Dušana Lenga na klávesách. Po kultúrnom programe nasledoval príhovor predsedníčky miestneho odboru Jednoty dôchodcov Márie Sklenárovej, ktorá odovzdala pamätné listy piatim našim seniorom, ktorí sa dožili 90 a viac rokov - Ján Hlaváč (90), Pavel Mlynár (90), Margita Dovcová (91), Juraj Ďuraj (91), Michal Sklenár (94). Súčasne poďakovala všetkým členkám Jednoty dôchodcov, ktoré pripravili peknú výstavku ručných prác, za občerstvenie Obecnému úradu a kuchárovi  Ondrejovi Hlaváčovi, ktorý navaril chutný guláš.
Na záver dostal každý účastník tohto pekného podujatia darček - hrnček a energetický nápoj v plechovke s erbom Gočova, najnovší propagačný materiál o našom rodákovi akad. Jurovi Hroncovi.

Zoznam aktualít

Vanda Kračunová opäť prváVanda Kračunová opäť prvá
Sadzobník správnych poplatkovSadzobník správnych poplatkov
Trojkráľový výstup na rozhľadňu 6.1.2018Trojkráľový výstup na rozhľadňu 6.1.2018
Harmonogram zberu triedeného a komunálneho odpadu v roku 2018Harmonogram zberu triedeného a komunálneho odpadu v roku 2018
Výsledky volieb do VÚCVýsledky volieb do VÚC
III. stretnutie rodákovIII. stretnutie rodákov
,, Pecníkovci,, v Gočove,, Pecníkovci,, v Gočove
Zoznam kandidátov na predsedu KSK a poslancov KSKZoznam kandidátov na predsedu KSK a poslancov KSK
Určenie volebného okrsku a volebnej miestnostiUrčenie volebného okrsku a volebnej miestnosti
TROSTIE 2017TROSTIE 2017
1 2 3 4 5 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME:

Babyburza: